Hdźež je swětło, tam je tež sćin

pjatk, 28. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Na dworje Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna předstaja dźiwadźelnicy tele dny Krabatowu sagu. Nowa inscenacija mjez přihladowarjemi wulke zahorjenje wubudźa. Jan Kral Na dworje Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna předstaja dźiwadźelnicy tele dny Krabatowu sagu. Nowa inscenacija mjez přihladowarjemi wulke zahorjenje wubudźa. Jan Kral

Nowa doba so z wuspěšnej premjeru – Krabatowej sagu – w Čornym Chołmcu zahajiła

W Čornym Chołmcu je so nowa doba zahajiła. Po wjele wuspěšnych předstajenjach wo Krabatowym skutkowanju, jeho žiwjenju a wojowanju wo wědu a wo rozestajenjach z ćěmnymi mocami je nětko Krabat-saga po puću, Krabatowe žiwjenje a skutkowanje na nowe wašnje prezentować. Njedawna wuspěšna premjera pokaza, zo njetrjeba so nowa inscenacija před dotalnym wuspěchom chować a je jemu runja.

Nowe časy, nowe kwasy

To, štož mustwo wokoło hłowneho zamoł­witeho Antona Fuchsa zdokonja, žada sej wulke připóznaće. Wjace hač 200 lajskich a powołanskich hrajerjow pokazuje naročnu hru wo tym, wo čož samo na sebi w našim žiwjenju dźe: wo lubosć, dowěru, wěru, strach a nadźiju. Z tutych přidawkow je režiser Michael Kuhn stworił jednanje, kotrež wot spočatka hač do kónca puta.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Młody Krabat ma so swojej lubej Hance za to dźakować, zo je jeho z kwakle Čorneho młynka wuswobodźiła.
dalši wobraz (2) Z pomocu kuzłarskeje knihi nabywa Čorny młynk mocy a z njej tež swojich młynskich wukubłuje – nimo młynskeho rjemjesła tež wšo druhe.
dalši wobraz (3) Čorna kmótra so přez lěto wo to stara, zo zło knježi a zo na kóncu lěta najmudrišeho młyn skeho dóstanje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND