Woprawdźite pokłady za delnjoserbsku literaturu

pjatk, 19. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Čestnohamtska hłowna redaktorka dr. Madlena Norbergowa na swojim dźěłowym městnje w Choćebuskim RCW Foto: Alfons Wićaz Čestnohamtska hłowna redaktorka dr. Madlena Norbergowa na swojim dźěłowym městnje w Choćebuskim RCW Foto: Alfons Wićaz

Rozmołwa z redaktorku almanacha „Podstupimske pśinoski k Sorabistice“

Hižo někotre lěta wuchadźa almanach „Podstupimske pśinoski k Sorabistice“, kotryž wudawataj dr. Madlena Norbergowa a prof. dr. Peter Kosta. Delnjoserbowka z Choćebuza je zdobom čestnohamtska hłowna redaktorka. Alfons Wićaz je so z njej rozmołwjał.

Waš almanach njeje serbskej zjawnosći w Hornjej Łužicy hišće tak znaty. Hdy bu wón prěni króć wudaty?

M. Norbergowa: Smój jón z prof. dr. Peterom Kostu załožiłoj, jako smój zdobom załožiłoj na Podstupimskej uniwersiće dalokostudij delnjoserbšćiny. To bě 1989. Pozdźišo so rozsudźichmoj, něšto trajneho we wobłuku uniwersity wuwiwać. Podstupimska bě wšak w Braniborskej jenička sorabistiku podpěrowaca uniwersita. Tak nasta tež ideja, wědomostnu seriju załožić. Pomjenowachmoj ju „Podstupimske pśinoski k Sorabistice“ a chcychmoj na to pokazać, zo so tuta uniwersita wo sorabistiku stara. Dalokostudij drje wjace njeje, ale naša serija dale wobsteji. Uniwersita a jeje nakładnistwo ju jara podpěrujetej.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Podstupimske pśinoski k Sorabistice, zwjazk 11, z basnjemi a tekstami z Delnjeje Łužicy poeta Petera Huckaufa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND