Našočasne poselstwo

pjatk, 20. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Na wotewrjenju wustajeńcy w Budyskej Ludowej bance wobdźělichu so tež wustajerki-serbske wuměłče kaž tule Iris Brankačkowa, Sophie Natuškec, Isa Bryccyna, Maja Nagelowa a Marion Kwicojc (wotprawa).  Foto: SN/Maćij Bulank Na wotewrjenju wustajeńcy w Budyskej Ludowej bance wobdźělichu so tež wustajerki-serbske wuměłče kaž tule Iris Brankačkowa, Sophie Natuškec, Isa Bryccyna, Maja Nagelowa a Marion Kwicojc (wotprawa). Foto: SN/Maćij Bulank

Zajimawa wustajeńca serbskeho tworjaceho wuměłstwa w Budyšinje

Pjenježna hódnota mólby abo grafiki a plastiki njeruna so zwjetša wěrnej wuměłskej hódnoće wuměłskeje twórby. Tele zwěsćenje njetrjeba poprawom dopokazy, jeli pak tola: Tuchwilna wustajeńca „Ja sym – molerstwo – grafika – plastika“ šěsć serbskich wuměłcow w Budyskej Ludowej bance rěči za sebje za tutu wěrnosć (Serbske Nowiny 11. nowembra pod „Namibija w Budyskej bance“ rozprawjachu). Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Maja Nagelowa, Sophie Natuškec, Marion Kwicojc a Borbora Wiesnerec swoje nowše, samo najnowše twórby w Budyšinje pokazuja. Wothladajo wot kedźbyhód­neho podawka, zo šěsć žonow-wuměłčow jedneje generacije hromadźe wustajeja, a njehladajo na to, zo trochowana pjenježna hódnota jich dźěłow wjace hač 50 000 eurow wučinja, je estetiska, wuměłskostawizniska hódnota wjele wjetša.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND