Šulerjo nuzowu premjeru we wodźe dožiwili

póndźela, 08. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Po płuwanju sponsorow su wšitke lětniki Serbskeje wyšeje šule Budyšin po zwu čenym wašnju wodobul hrali. Zo by jich sudnica lěpje spóznała, mějachu kupansku kapu na hłowje.  Foto: Jan Hrjehor Po płuwanju sponsorow su wšitke lětniki Serbskeje wyšeje šule Budyšin po zwu čenym wašnju wodobul hrali. Zo by jich sudnica lěpje spóznała, mějachu kupansku kapu na hłowje. Foto: Jan Hrjehor
wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND