Wěstotne prawidła na sportnišćach złahodnili

póndźela, 22. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Worklečanscy wolejbulisća prěnjeho a druheho mustwa kaž tež cyłka wólnočasnych hrajerjow běchu mjez prěnimi, kiž su zaso do hale šli a tam pod krutymi hygienowymi naprawami zaso trenowali.  Foto: Konstantin Hrjehor Worklečanscy wolejbulisća prěnjeho a druheho mustwa kaž tež cyłka wólnočasnych hrajerjow běchu mjez prěnimi, kiž su zaso do hale šli a tam pod krutymi hygienowymi naprawami zaso trenowali. Foto: Konstantin Hrjehor

Wot 6. junija płaća nowe škitne prawi­dła a postajenja hygieny korony dla. Sport je wonka kaž tež w halach móžny, ale bjez publikuma. Powšitkownje su mustwowe a kontaktne sportowe družiny zaso dowolene. Wobkedźbować pak dyrbja trenarjo specifiske předpisy za kóždu sportowu družinu wšelakich zwjazkow, za zwučowanje kaž tež wubědźowanja. Tónle wurězk, kotryž su zamołwići wokrjesneho sportoweho zwjazka wozjewili, da mały přehlad wo no­wych postajenjach.

Prawidła hygieny za sportnišća, fitnesowe a sportowe studija kaž tež za rejowanske šule

– ličba dowolenych sportowcow, rejowarjow a rejwanskich porow wotwisuje wot sportoweje družiny, znajmjeńša połdrametrowski wěstotny wotstawk ma dodźeržany a wšudźe wočiwidny być

– mustwowy sport je dowoleny, treningowe jednotki maja tak koncipowane być, zo je ćělny kontakt na minimum redukowany; we wobłuku zwučowanskich hrow kaž tež wubědźowanjow dyrbja so wšitcy přidatnych kontaktow (mjez druhim zhromadne wyskanje) wzdać; zwjazkowy kraj přesahowace wubědźowanja su zakazane

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND