Towarstwu dale swěrny

wutora, 23. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Michał Glücklich  Foto: Julien Glücklich  Michał Glücklich Foto: Julien Glücklich

Interview Juliena Glücklicha z nanom Michałom Glücklichom w lěću 2020

Hdy sy započał kopańcu hrać, za kotre mustwa sy hrał a hdy sy přestał?

M. Glücklich: Započach 1979 w Ra­dworju z kopańcu a hrajach tam hač do sta­robneje klasy młodźiny B. Mło­dźina A za moju starobu tehdy hišće wutwo­rjena njebě. Sym w tym času blidotenis hrał a so hłownje lochkoatle­tice wě­nował. Dale dźěše ze 16 lětami pola muži. To mějach tež naprašowanja druhich­ mustwow. Wostach pak hač do kón­ca w lěće 2011 Radworskemu mustwu jako­ hrajer swěrny.

Na kotrych pozicijach sy w Radworskich mustwach zasadźeny był a kotra je ći najlě­pje ležała?

M. Glücklich: Zasadźeny běch na wšěch pozicijach. Pola dźěći započach jako­ wrotar, pozdźišo běch nadběhowar. Pola muži běch hłownje škitar a nad­běhowar. Moja najlubša pozicija běše zakito­war.

Móžeš prošu někotre rozdźěle k dźens­nišej kopańcy mjenować?

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND