Boule we Łužicy

póndźela, 15. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Sobustawojo towarstwa Škit Budyšin njeangažuja so jenož na sportowym polu, kaž tu na wobrazu při sokołskim wolejbulowym turněrje, ale tež na wólnočasnej runinje aktiwitow, kaž za sportowu družinu z kulemi boule.  Foto: Jörg Stephan Sobustawojo towarstwa Škit Budyšin njeangažuja so jenož na sportowym polu, kaž tu na wobrazu při sokołskim wolejbulowym turněrje, ale tež na wólnočasnej runinje aktiwitow, kaž za sportowu družinu z kulemi boule. Foto: Jörg Stephan

Boule je znata hra z kulemi, pocha­dźaca z Francoskeje. Tež w Ser­bach tónle sport znaja. Clemens­ Šmit je so z Florianom­ Kaulfürstom rozmołwjał.

Floriano, poprawom znajemy boule z dowolowych kónčin, předewšěm z Francoskeje abo Italskeje. Wy w Budyšinje pak maće tohorunja móhłrjec cyle aktiwnu scenu, kotraž so za tónle sport hori. Kak da je k tomu dóšło?

F. Kaulfürst: Wokoło lěta 2007 bě dobry Budyski přećel tajki mały set ze šěsć kulemi sobu přinjesł, a tak smy hru prosće­ wuspytali. Nimo toho dźě běchu w našim přećelskim kruhu njewšědne wólnočasne aktiwity přeco hižo wob­lubowane. W tym zwisku je často rěč wo tak­ mjenowanym funsporće. Tajke sportowe družiny maja mjenje wubě­dźowanski, ale skerje charakter mjezsobneje zwjazanosće. Na přikład su to tež mjetanje frisbeeja a skateboarding. Wosebje dźako­wano Budyskemu Kamjentnemu domej móža so młodźi kaž tež starši ludźo we wšelakorych tajkich njewšědnych sportowych aktiwitach wuspytać. A mjez druhim­ tam hižo někotre lěta tež boule hraja.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Při Kamjentnym domje w Budyšinje je loni tež z pomocu Serbow wosebite hraj nišćo za boule nastało. Foto: Florian Kaulfürst
dalši wobraz (2)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND