Quo vadis, Maćica?

pjatk, 16. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hartmut Leipner wobswětli ze swojim referatom něhdy wusahowacu rólu narodnych prócowarjow, kaž mjez druhim Karla Hausiga, Jana Bjedricha Tešnarja a Hendricha Jordana w towarstwje a jich wliw na wuwiwanje serbskeju spisowneju rěčow. Hartmut Leipner wobswětli ze swojim referatom něhdy wusahowacu rólu narodnych prócowarjow, kaž mjez druhim Karla Hausiga, Jana Bjedricha Tešnarja a Hendricha Jordana w towarstwje a jich wliw na wuwiwanje serbskeju spisowneju rěčow.

175 lět po załoženju a wjace hač tři lětdźesatki po wožiwjenju rozestajichu so čłonki a čłonojo ze stawiznami a přichodom MS

Najstarše serbske towarstwo Maćica Serbska (MS) je lětušu 175. róčnicu swojeho załoženja z dwudnjowskej wědomostnej konferencu w Budyskim Serbskim domje woswjećiło. Dohromady 16 slědźerkow a slědźerjow wěnowaše so kónc nowembra z cyłkownje 15 přednoškami pod hesłom „Wědu šěrić – Wissen schaffen – Wědu šyriś“ předewšěm stawiznam towarstwa.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Wobdźělnicy Maćičneje konferency přednoškam koncentrowani sćěhowachu, štož płódnej debaće zawěsće škodźało njeje. Foto: Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND