Tróšku wjace prócy nałožić

wutora, 09. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Po wulkich prózdninach započnje tež Budyski wokrjesny sejmik zaso dźěłać. Wo ćežišćach za druhu połojcu lěta je so Axel Arlt rozmołwjał z Matthiasom Grahlom, předsydu frakcije CDU.

Za septemberske posedźenje wokrjesneho sejmika je Serbska rozprawa připowědźena. Kotry wuznam jej přicpěwaće?

M. Grahl: Serbskosć je wosebita hódnota w Budyskim wokrjesu. Wona je mi wažna, nic jenož dwurěčne popisanje taflow. Njebydlu w serbskim sydlenskim rumje, sym pak wćipny na rozprawu. Wuchadźam hižo z toho, zo skedźbni wona hišće raz na tón abo tamny zastatk. Měli serbskosći woprawdźe tež wotpowědować a za nju tróšku wjace prócy nałožić, hač je to snadź minjene lěta było.

Podawaja serbscy radźićeljo swój wosebity wid, hdyž wutwori sej frakcija CDU poziciju w přihotach wobzamknjenjow?

M. Grahl: Kolegojo, kaž staj to na přikład Tomaš Čornak abo Alojs Mikławšk, so we wokomiku, hdyž wo serbske zajimy dźe, prawidłownje słowa jimaja a su słyšeni. Njemóžu rjec, zo njebychu so w dosahacej měrje wobdźělili.

Z kotrymi hłownymi temami budu so wokrjesni radźićeljo nazymu zaběrać?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND