Za čistu Sprjewju kolesowałoj

štwórtk, 04. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zapósłanča Zelenych w Sakskim krajnym sejmje Franziska Schubert wěnowaše zhromadnje z braniborskim kolegu Benjaminom Raschku swoju lětušu lětnju turu čistoće Sprjewje. Tak staj wot jednoho z jeje třoch žórłow w Neugersdorfje hač do Berlina podłu rěki kolesowałoj a sej staw na městnje wobhladałoj. Bianka Šeferowa je so z Franzisku Schubert rozmołwjała.

Kak staj ideju lětnjeje tury zrodźiłoj?

F. Schubert: Na wopyće pola Benjamina Raschki w Lubnjowje sym z nim mnohe zhromadnosće wotkryła. Nimo toho zo bydlu ja při žórle Sprjewje w Neugersdofje a wón w Błótach, zwjazuje nas předewšěm angažement za přirodu a wobswět. Wón zastupuje jón w braniborskim, ja w sakskim sejmje. Wo Sprjewi rěčo­ smój wězo tež jeje zežołtnjenje naspomniłoj – a ideja tajkeje tury bě zrodźena.

Kak čista je woda Sprjewje?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND