Přichodnje zaso něštoza dorosćenych

wutora, 02. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

W swojej nowostce „Lizka wjaza kóz­lika“wěnuje so Měrka Mětowa dźěćom w prěnjej čitanskej starobje a młódšim. Cordula Ratajczakowa je so z awtorku rozmołwjała.

Što je Was pohnuło, něšto za najmłódšich čitarjow pisać?

M. Mětowa: Po tym zo sym knize za wjetše dźěći napisała, chcych rady tež hišće něšto młódšim dźěćom w jich maćeršćinje poskićić. Konkurenca na němskich wikach je jara wulka, tohodla běše mi wažne, serbskim dźěćom načasnu a realistisku stawiznu na lochke a trochu žortne wašnje zbližić. Snano dóstanu dźěći tak lóšt, tež dalše serbske knihi čitać. A ma to być nowostka, kotraž roz­šěrja paletu serbskorěčnych dźěćacych temow. Wona hodźi so tele dny derje jako darik šulskim nowačkam. Dźakuju so Ludowemu nakładnistwu Domowina a lektorce We­ro­nice Žurowej, zo je so předewzaće poradźiło.

Wo čo dźe w knize „Lizka wjaza kózlika“?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND