Widźał,słyšał, napisał (09.01.17)

póndźela, 09. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, wšitko w žiwjenju trjeba swój čas, zo by so wuwiło a zra­wiło. W sporće je to zwjetša tak, zo wuspěch hakle po lětach, haj druhdy po lětdźesatkach žněješ.

Dwaj přikładaj k tomu. Štó drje by sej myslił, zo stanje so SJ Chrósćicy 1981 z.t., hdy z wokrjesnym mištrom w kopańcy? A to samo nětko we wulkowokrjesu Budyšin. Za­wěsće nichtó? Tež pola zamołwitych Za­padołužiskeho koparskeho zwjazka nic. Tola strowy duch a koncentracija mocow našich hrajerjow a wjednistwa w zhromadnosći z čěskimi kaž tež němskimi sportowcami stej tónle wuspěch po 35 lětach spomóžneho dźěła zmóž­niłoj.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND