Wotrow znowa pokal TCM dobył

srjeda, 11. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Křesćan Zahrodnik (srjedźa, Chrósćicy) je w tutej hrajnej scenje sobotneho koparskeho turněra wo pokal TCM w klěšćach Wotrowčanow. Wotprawa atakuje jeho Tobias Škoda a wotlěwa Matijas Wróbl. Foto: Jörg Stephan Křesćan Zahrodnik (srjedźa, Chrósćicy) je w tutej hrajnej scenje sobotneho koparskeho turněra wo pokal TCM w klěšćach Wotrowčanow. Wotprawa atakuje jeho Tobias Škoda a wotlěwa Matijas Wróbl. Foto: Jörg Stephan

Minjenu sobotu popołdnju su wokolne młodźinske mustwa zaso ze zapalom w Chróšćanskej sportowej hali za bulom honili a wo požadany pokal Towarstwa Cyrila a Metoda wojowali.

Cyłkownje sydom mustwow bě so pola hłowneho zamołwiteho turněra Guida Zahrodnika přizjewiło, tak zo móžeše wón po wulosowanju dweju skupin po zwučenym systemje hry nawjedować. Jemu­ poboku za kompjuterom sedźeše Tadej Špitank, kiž wuslědki a třělene wrota registrowaše.

W skupinje A hrajachu Traktor Lejpold (hrajerjo z Noweje Wjeski a Kozarc), Lacio Chrósćicy, Inter Chrósćicy a To­panowi japoštoljo (młodźina z Njebjelčic a Serbskich Pazlic). W skupinje B nastupichu cyłki z Wotrowa, Viktoria Worklecy a Puklot Chrósćicy (zestawa z juniorow kaž tež koparjow 1. a 2. mustwa SJC).

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Jakobus Korjeńk (naprawo, Wotrow) tule mjez bulom a Křesćanom Zahrodnikom.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND