Hišće njeporaženeho porazyli

póndźela, 10. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki je so wčera z dobyćom 3:1 přećiwo Wojerowskemu FC přesadźiło. Dwoje wrota za Sokoł docpě Pětr Domaška (nalěwo), kiž přewiny w běhu hry wjacore razy přećiwniskich škitarjow.  Foto: Werner Müller Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki je so wčera z dobyćom 3:1 přećiwo Wojerowskemu FC přesadźiło. Dwoje wrota za Sokoł docpě Pětr Domaška (nalěwo), kiž přewiny w běhu hry wjacore razy přećiwniskich škitarjow. Foto: Werner Müller

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Wojerowski FC 3:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Rawš, Zynda, Korjeńk, B. Bjeńš, Šewc, D. Gloxyn, Bejma (42. Wowčerk), Wałda (86. Matka), S. Bjeńš (70. Kurjat), Domaška

W Ralbičanskim Stadionje přećelstwa steještej sej wčera dotal hišće njeporaženej koparskej mustwje lěta 2017 napřećo. Wot spočatka tłóčachu Sokoljo na nawjedowanje, kotrež so jim w 9. min. poradźi. Flanka z lěweho boka docpě Pětra Domašku, kiž wušiknje přetwori. Dalše šansy sej domjacy derje nadźěłachu, před wrotami pak přehusto z poslednjej koncentraciju njedohrachu. Po róžku steješe na přikład Fabian Korjeńk samlutki w šěsnatce, w poslednim wokomiku pak škitna noha Wojerowčana wjetšemu zastatkej zadźěwa. Hósć namaka so poněčim lěpje do hry a sej tu abo tamnu šansu nadźěła. Krótko do połčasa rozsudźi sudnik nadobo na jědnatku za Wojerowčanow. Bosćij Bjeńš kopny bul před wrotami preč, jeho přećiwnik čuješe so trjecheny a hižo sudnik hwizdaše. Wšitcy w stadionje hladachu na so a njemóžachu wěrić, zo steješe nadobo 1:1. Gloxyn bě drje z porstami hišće při bulu, kulowata koža pak bě přewótrje třělena.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND