Worklečanscy sportowcy wuspěšni

wutora, 11. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Worklečanscy šulerjo-sportowcy prezentuja w ponowjenej sportowej hali dobyćerski pokal a šek, kotrejž su we wobłuku wubědźowanja sportoweho zwjazka Budyšin dobyli.  Foto: Franciska Zopic Worklečanscy šulerjo-sportowcy prezentuja w ponowjenej sportowej hali dobyćerski pokal a šek, kotrejž su we wobłuku wubědźowanja sportoweho zwjazka Budyšin dobyli. Foto: Franciska Zopic

Wokrjesny sportowy zwjazk je njedawno najbóle sportowsku šulu wokrjesa Budyšin wu­znamjenił. Jedyn z pokalow přija za Serbsku wyšu šulu „Michał Hórnik“ Worklecy sportowy wučer Křesćan Bejmak. Šulerjo-sportowcy wudobychu sej w swojej kategoriji 3. městno.

Dohromady je so loni 24 šulow z wo­krjesa na šulerskim wubědźowanju wobdźěliło. Z 5 500 wobdźělnikow zaruči sej wjac hač 3 300 šulerjow złote, slěborne a bronzowe sportowe znamješko. Tak tež Worklečanska wyša šula. Mjez wobdźělenymi wyšimi šulemi a gymnazijemi Budyskeho wokrjesa wjesela so Worklečenjo nad 3. městnom a pjenježnym mytom 200 eurow. 160 Worklečanskich šulerjow-sportowcow wuwojowa sej 81 čestnych znamješkow – 27 złotych, 45 slěbornych a dźewjeć bronzowych. Druhe městno wobsadźi Lessingowy gymnazij Kamjenc, a dobył je Leona Foucaltowy gymnazij Wojerecy. Jednaćel wokrjesneho sportoweho zwjazka Lars Bauer počesći dobyćerjow w krajnoradnym zarjedźe zhromadnje z 1. přirjadnikom krajneho rady Udom Wića­zom.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND