Sport (13.04.17)

štwórtk, 13. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Běh wokoło hata

Sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy zarjaduje jutrownu póndźelu, 17. apryla, zaso ludosportowy běh kołowokoło Němskopazličanskeho wulkeho hata. 12. raz chcedźa tam jutrowne jejka wotběhać, a to bjez wubědźowanskeho charaktera. Start budźe w 10 hodź.

Pytaja dale dorost

Lodosport Běła Woda (ESW) pyta za sezonu 2017/2018 lodohokejistow. Srjedu, 19. apryla, a štwórtk, 20. apryla, stajnje wot 12 do 16.30 hodź. budźetej dalšej testowej treningowej dnjej. Za nowu hrajnu dobu pyta ESW motiwowanych dorostowych lodohokejistow lětnikow 1999 do 2004.

Wotewru zelenu sezonu

Jěchanske sportowe towarstwo Kulow wotewrje njedźelu, 30. apryla, zelenu sezonu z jěchanskim a skakanskim turněrom na tamnišim jěchanišću. Započatk budźe w 10 hodź. Pruwowanja su křižne skakanje hač do starobneje klasy 18 lět bjez kałanja / E-skakanje z kałanjom / wubědźowanje za dźěći / A-skakanje z kałanjom a L-skakanje z kałanjom. Zaměr je, konje na turněry zwučić a jich wukonliwosć po zymskej přestawce přepruwować.

Dalši koparski camp

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND