Zeleny štwórtk wulkotnje do bula kopali

wutora, 18. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Přećiwo hnydom pjeć Sokołam njeje Tobias Passeck (čo. 8, LSV Hory) w tutej hrajnej scenje zeleny štwórtk žanu šansu měł. Z njesměrnym pressingom su Sokoljo Dirk Šołta, Michał Matka, Tomaš Rawš, Stanij Šewc a Fabian Korjeńk (wotlěwa) hosći z Horow pod ćišć stajili.  Foto: Werner Müller Přećiwo hnydom pjeć Sokołam njeje Tobias Passeck (čo. 8, LSV Hory) w tutej hrajnej scenje zeleny štwórtk žanu šansu měł. Z njesměrnym pressingom su Sokoljo Dirk Šołta, Michał Matka, Tomaš Rawš, Stanij Šewc a Fabian Korjeńk (wotlěwa) hosći z Horow pod ćišć stajili. Foto: Werner Müller

Sokoł Ralbicy/Hórki – LSV Hory 5:2 (3:0)

Zestawa domjacych: K. Gloxyn – Rawš, Šewc, Korjeńk, M. Matka – Šołta, D. Gloxyn, Wałda (38. Kř. Matka), Wowčerk – Kurjat (78. J. Bjeńš), Domaška (28. B. Bejma)

Hry přećiwo LSV Hory běchu w zašłosći stajnje napjate boje. Tónkróć pak bě duel jasna naležnosć za domjacych, byrnjež personalna situacija Sokołow tež hižo raz lěpša była. Stefan Bjeńš a Bosćij Bjeńš so wotzjewištaj, Tomaš Bejma je dale zranjeny, Bosćij Bejma steješe hišće na awtodróze a Heiko Zynda dyrbješe při sćoplenju bolosćow w kolenu dla wotprajić. Na zbožo wupomha Konječan Dirk Šołta, kiž smě za Sokoł kaž tež mustwo w Choćebuzu za bulom běhać.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND