Bilancablidotenistow z Konjec

štwórtk, 03. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Přewšo wuspěšni běchu blidotenisća Konječanskeho DJK w sezonje 2016/2017. W prěnjej wokrjesnej lize, stafli I je prěnje mustwo z 32:4 dypkami suwerenje dobyło. Konječanska lěpšina porno tamnym zastupnistwam bě, zo mějachu lědma wupady. Jeničce Pětr Bejma bě zranjenja dla dlěši čas wupadnył. W rjadnych lisćinach bu Maćij Kokla w hornim křižnym porje z 21:13 dypkami sedmy. Alojs Čóška, hewak najlěpši Konječan, njebě ze swojej bilancu 14:22 dypkow spokojom. W srjedźnym křižnym porje je Dierk Šewc 28:8 dypkow docpěł a prěnje městno wobsadźił. Třeći bu z 25:11 dypkami Andrej Čórlich. Prěni bu tež Michał Elstner – a to w delnim křižnym porje z 22:8 dypkami. Z 15:7 dypkami bě Pětr Bejma pjaty.

Druhe a třeće mustwo DJK Konjec hraještej wobě w prěnjej wokjesnej klasy. Z 19:17 dypkami bu druhe mustwo štwórte tabulki. Najsylniši Konječenjo běchu Jurij Brězan z 21:1, Dietmar Hrjehor z 21:13 a Stefen Woko ze 17:17 dypkami. Třeće mustwo bu z 11:25 ličakami w kónčnym hódnoćenju dźewjate. Norbert Gall wšak cyłu sezonu wupadny, hewak by lěpše zaměstnjenje móžne było. Najlěpšej běštaj Frank Šołta z 19:5 a Daniel Zukunft ze 16:14 dypkami.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND