Testowu hru w Pólskej dobyli

štwórtk, 03. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Po přećelskej hrě w Namysłowje zestupachu so serbscy, němscy, čěscy a pólscy koparjo k zhromadnemu skupinskemu wobrazej.  Foto: Feliks Cyž Po přećelskej hrě w Namysłowje zestupachu so serbscy, němscy, čěscy a pólscy koparjo k zhromadnemu skupinskemu wobrazej. Foto: Feliks Cyž

NKS Start Namysłów

– SJ Chrósćicy 2:3 (2:0)

Zestawa hosći: M. Cyž – Kunze, M. Zahrodnik, L. Zahrodnik, F. Cyž, D. Bogusz, Młynk, Věchet, Němec, J. Bogusz, Krá­líček

Wot minjeneho štwórtka hač do njedźele běchu koparjo 1. mustwa Chróšćanskeje SJ w treningowym lěhwje w Pólskej. A na kóncu přewjedźechu testowu hru přećiwo NKS Startej Namysłów. Dokelž knježachu tropiske temperatury, so mustwje dojednaštej jenož dwójce 35 minutow hrać. Chróšćanskaj trenar Pavel Runt a rutinjej Miroslav Sentivan chcyštaj so za pokalne a dypkowe hry w přichodnej sezonje šonować. Tak bě zestawa hosći poměrnje młoda a njena­zhonita. Najebać to pokazachu woni dobry wukon.

Přiwšěm Namysłów hru wot spočatka dominowaše. Wosebje jeho jara spěšni a technisce sylni nadběhowarjo přeswědčichu. Tak docpě hosćićel w 19. min. zasłužene 1:0. Najebać wulku prócu so Chróšćanam w ofensiwje do połčasa ničo tak prawje njeporadźi.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND