Tež nowačkaj derje sobu hrałoj

štwórtk, 25. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Koparski cyłk starych knjezow SJ Njebjelčicy je w Kamjencu halowy koparski turněr Natwara Němske Pazlicy dobył. Franka Ričela (klečo druhi wotprawa) wuznamjenichu jako najlěpšeho hrajerja a najlěpšeho třělca wrotow.  Foto: Norbert Adler Koparski cyłk starych knjezow SJ Njebjelčicy je w Kamjencu halowy koparski turněr Natwara Němske Pazlicy dobył. Franka Ričela (klečo druhi wotprawa) wuznamjenichu jako najlěpšeho hrajerja a najlěpšeho třělca wrotow. Foto: Norbert Adler

Poprawom chcyše sej prěnje koparske mustwo Natwara Němske Pazlicy pućowanski pokal po 15. bulowej nocy na přeco­ zdźeržeć, štož pak so jemu bohužel njeporadźi. Přihladowarjo dožiwichu w Kamjenskej sportowni při lětanišću wobhladanjahódnu kopańcu. Tež wy­šeho měšćanostu Kamjenca Rolanda Dantza­ móžachu zamołwići Natwara Němske Pazlicy witać a so jemu kaž tež sponsoram za wjelelětnu podpěru dźakować.

Tradiciski turněr z dźesać mustwami měješe lětsa z Bartskim ST 90 a ze Zeleno-běłymi Hórki nowačkow. Wobaj cyłkaj so bjez ćežow do turněra zarjadowaštej a pokaza­štej, zo njejstej jenož k wjeselu do Kamjenca přijěłoj. Wosebje Bartscy koparjo přećiwnikow porjadnje wužadachu. Ze solidnym wukonom přesadźichu so hač do finala. Tam čakaše na nich sylne zastupnistwo Sportoweje jednotki Nje­bjelčicy z wusahowacym Frankom Ri­čelom. 24. partija turněra, kotraž bě zdobom kónčna, bě hač do poslednjeje sekundy napjata. Po bjezwrotowych dźesać mjeńšinach dyrbjachu wokoło połnocy kopy ze zdalenosće dźewjeć metrow rozsudźić. Mužojo z Njebjelčic mějachu tu wjetše zbožo.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND