×

Powěsć

Failed loading XML...

Widźał,słyšał, napisał (19.02.18)

póndźela, 19. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Smy wosrjedź olympiskich hrow. Sportowcy swěta su so do Južneje Koreje podali, zo bychu so tam w měrliwym a fairnym boju wo olympiske medalje wubědźowali. Olympiske hry – wšojedne hač lěćne abo zymske – tworja w žiwjenju sportowcow stajnje wjeršk. Dołho a intensiwnje so woni na podawk přihotuja.

Ze stawiznow wěmy, zo běchu hižo w antikskej Grjekskej tysac lět olympiske hry wotměwali, a to kóžde štyri lěta na česć boha Zeusa. Wot lěta 776 do Chry­stusa zapisowachu mjena olympiskich dobyćerjow do wosebitych čestnych lisćinow. W lěće 393 po Chrystusu romski kejžor­ Theodosius olympiske hry zakaza.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND