Serbja hišće žanu rólu njehrali

póndźela, 19. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mjez wopytowarjemi njedawneho foruma Łužica w Běłej Wodźe bě tež jednaćel Domowiny Marko Kowar. Bianka Šeferowa je so z nim rozmołwjała.

Kotre wočakowanja sće na forum Łužica w Běłej Wodźe měł?

M. Kowar: Loni staj ministerskaj prezidentaj Sakskeje a Braniborskeje Stanisław Tilich (CDU) a Dietmar Woidke (SPD) zarjadowanje k strukturnej změnje we Łužicy přewjedłoj, štož smy hakle z medijow zhonili. Z nas njebě nichtó pódla. W zhromadnym wozjewjenju běchu naležnosće Serbow drje potom tema. Jedyn wuslědk našich „pohórškow“ njewobdźělenja te­hdy je, zo smy z poradźowacym čłonom nawjedowanskeho wuběrka projekta Přichod Łužica. Tónkróć sym sej wotběh foruma do toho wobhladał a zwěsćił, zo njejsu Serbja pod dypkom regionalna identita zapřijeći. Jako Domowina smy list sakskej statnej kencliji napisali, hač měli Serbja sami na temu rěčeć. Wottam pak njeje žana wotmołwa dóšła.

Serbow su jeno připódla naspomnili. Kak sće to začuwał?

M. Kowar: Do foruma je Fabian Jacobs z fararjom Burkhardom Behrom rěčał, kiž měnješe, zo chce so w swojim přednošku na Serbow poćahować, štož je tež skrótka činił, rěčo wo „Sorben und Wenden“. Zapósłanc Thomas Jurk (SPD) je mi tohorunja signalizował, zo budźe něšto k Serbam rjec. Skónčnje wón naspomni, zo je kónčina słowjanski region. Pola rěčnika Łužiskeho kruha Torstena Pötzscha (Klartext) so wobhonich, kak daloko su tam hižo serbske naležnosće wobkedźbowali. Wotmołwa bě, zo je najprjedy wažne, zo zwjazkowej krajej a Zwjazk strukturnu změnu jako zhromadny nadawk připóznatej, štož je so poradźiło. ­Tematiske dźěło ma nětko sćěhować.

Ma Domowina ideje hladajo na strukturnu změnu?

M. Kowar: Hižo loni smy připowědźili přewjesć strukturnu konferencu, kotraž budźe w septembrje w Złym Komorowje. Statnaj sekretaraj dr. Hartmut Mangold (SPD) ze stron Sakskeje a Hendrik Fischer (SPD) z Braniborskeje chcetaj so wobdźělić. W idealnym padźe so nam poradźi tematiku Serbja za wuwiće cyłeje Łužicy w přichodźe pohłubšić. Kóždy Serb a kóžda swójba w regionje měłoj pod porjadnymi wuměnjenjemi žiwaj być.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND