„Maš tajkicha hinašich“

srjeda, 04. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Radworski wjesnjanosta bě jutry ze slěbornym wěnčkom we wsy po puću, zo by so wo porjad starał.  Foto: Werner Müller Radworski wjesnjanosta bě jutry ze slěbornym wěnčkom we wsy po puću, zo by so wo porjad starał. Foto: Werner Müller

Někotryžkuli křižer měješe jutrońčku slěborny wěnčk přityknjeny jako znamjo, zo 25. raz sobu jěcha. Tež w Radworju sy muža ze slěbornym wěnčkom wuhladał, nic pak na konju. Wjesnja­nosta Wincenc Baberška (CDU) je tam 25 lět šefrjadowar wobchada a porjada. ­Marian Wjeńka je so z nim rozmołwjał.

Kajke začuće to bě, jutry ze slěbornym wěnčkom na kolesu po Radworju jězdźić?

W. Baberška: Poprawom rjane. Sam wšak sej wěnčk přičinił njejsym, ale dóstach jón wot nawody procesiona Marka Šustera darjeny. Pola njeho so stajnje wobhonjam, hač je wšo w porjadku. Při tej składnosći je mi wěnčk přityknył.

Kak sće wobchad w 90tych lětach rjadować započeli?

W. Baberška: Po tym zo běch so 1992 z wjesnjanostu stał, započach so lěto ­na to z někotrymi čłonami sportoweho towarstwa wo porjad starać. To dorěčach sej z tehdyšim kantorom Hubertom Kolu. W běhu lět je so tak wuwiło, zo je jutrońčku Radwor za wobchad zawrjeny, za to poskićamy z třoch směrow parkowanišćo, za kotrež dyrbja wopytowarjo płaćić. Hladajo na to, zo dožiwjamy we wsy tři procesiony, je to najspomóžniše rozrisanje.

Za to maće tójšto pomocnikow.

W. Baberška: Lětsa bě 16 ludźi zasadźenych. Za nich woznamjenja jutrońčka dołhi dźěłowy dźeń, kotryž započina so dopołdnja w dźewjećich a so hakle kónči, hdyž su Radworscy křižerjo domoj a zaso w swojich konjencach. Za to dóstawaja dobrowólnicy něšto pjenjez.

Kak šoferojo reaguja, hdyž dyrbja awto na kromje wsy wotstajić?

W. Baberška: Maš tajkich a hinašich. Mějachmy raz pad, zo prawiznik z Berlina z tołstym awtom dowidźeć nochcyše, zo njesmě do wsy jěć. Jako pak z nim cyle woměrje rěčach, bu tež wón měrniši a to akceptowaše.

Sam sobu njejěchaće. Njejsće wo tym ženje rozmyslował?

W. Baberška: Před lětami su mje časćišo na to narěčeli. Ze swojim zasadźenjom jako rjadowar pak mam swój nadawk, z kotrymž móžu k poradźenym jutram najlěpje přinošować.Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND