Mnozy su pomhali

póndźela, 09. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerska iniciatiwa Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack (MSPI) je za­kón­čena a zaměr, milion podpismow nazběrać, docpěty. Tež Domowina so wjeseli, byrnjež hinak wušło, hač bě sej my­sliła. Janek Wowčer je so z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom wo MSPI rozmołwjał.

1 215 879 ludźi je iniciatiwu podpisało. Kak to hódnoćiće?

D. Statnik: Wjeselu so jara, zo smy mjezu miliona podpismow překročili. Bě to napjate lěto połne akcijow a zarjadowanjow.

We Łužicy a powšitkownje w Němskej je chě­tro mało ludźi podpisało – jenož něhdźe­ 20 000. Što maće za přičinu toho. Bě snano wabjenje přesylne, přesłabe, abo bě to jenož lěnjosć?

D. Statnik: Smy sej woprawdźe myslili, zo je lóšo trěbnu ličbu docpěć. Njemějachmy dotal žane nazhonjenja z tajkimi akcijemi. Spočatnje mějachmy tež ćeže prawje za akciju wabić a informacije tak zjimać, zo wšitcy wědźa, što chcemy docpěć. W druhim połlěće pak smy aktiwity zesylnili. Wuslědk je widźomny. Njejsmy pak to sami zdokonjeli. Mnozy su nam pomhali a za akciju wabili. Tež wšitke relewantne politiske kruhi su so z iniciatiwu zaběrali abo so za nju wuprajili, kaž na přikład Krajny sejm Braniborskeje a ministerski prezident Sakskeje. Smy jara prezentni byli. Njeměli wuspěch tuž jenož po ličbach měrić, ale tež po politiskej diskusiji.

Kelko signumow je Domowina dóstała?

D. Statnik: To njemóžu dokładnje rjec. Smy so na online-stronu koncentrowali. Lisćiny běchu skerje alternatiwa. Doskónčnu ličbu hišće njeznaju.

Su Serbja hižo přemučni, zo bychu politiku sobu  postajeli?

D. Statnik: To sej njemyslu. Akcije běchu wšelake. Hač su studenća we Łužicy a druhdźe mócnje wabili abo naše towarstwa w swojich rjadach podpisma zbě­rali, na dźěłowym městnje, we wsy, susodstwje abo swójbje. Runje tak su němske, ale tež serbske medije prawidłownje rozprawjeli. Wosebje Serbske Nowiny a rozhłós MDR běchu nam wulka pomoc. Přiwšěm smy mały lud, a wjetšina wo našich ćežach a wužadanjach přemało abo skerje ničo njewě. Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND