Caritas mnohim hódne doma

póndźela, 07. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hornjołužiski zwjazk Carity wudźer­žuje w Budyskej Strowotnej studni zetkawanski centrum. Měrćin Weclich je so wo tym a wo wuměłstwowym busu Hornjeje Łužicy z jednaćelom zwjazka Andreasom Ošiku rozmołwjał.

Štó do zetkawanišća Carity w Strowotnej studni přichadźa?

A. Ošika: Wšědnje mamy tam wšelake temy. Wutoru na přikład přichadźeja maćerje­ ze swojimi dźěćimi. Poradźować dać móža so tam wukrajnicy a prawi­dłownje přichadźeja wšelake skupiny k sebjepomocy. Rumnosće hodźa so za přednoški kaž tež za druhe zarjadowanja a swjedźenje wotnajeć.

To rěka, zo njeje to jenož domicil za tak mjenowanych socialnje słabych?

A. Ošika: Na žadyn pad nic. Strowotna studnja je dźěl města a njeje jeno za chudych. Kóždy móže přińć.

Přijimaće rady ideje ludźi, tež serbskich?

A. Ošika: Na kóždy pad. Zetkawanišćo je idejam ludźi wotewrjene. Mamy Serba z Radworja, kiž prawidłownje šach poskića. Wón zamóže młodostnych bydlenskeje štwórće a ćěkancow za to zahorić, wón jich w zhromadnosći wjaza. Tajke něšto prošu wjace!

Wot apryla maće nowy poskitk. Kotry?

A. Ošika: We wobłuku projekta poskićamy w zetkawanskim centrumje požadarjam azyla, ćěkancam a wróćo stajenym migrantam přiležnosć poradźowanja. K tomu słušeja seminary a dźěłarnički. Tež čestnohamtske kmótřistwa maja so spěchować.

Wjeseliće so na hornjołužiski wuměłstwowy bus. Što maće z nim činić?

A. Ošika: Jako Hornjołužiski zwjazk Carity smy na wuměłskim kulturnym busu wobdźěleni. 10. a 11. junija prezentuje so Strowotna studnja pod hesłom „Morjo z platow – wjace hač plata“. Pytamy pak hišće wuměłcow, spěwarjow, hudźbnikow a dalšich, kotřiž maja lóšt, z balkona hrać a tak štwórći wosebitu wuměłsku žiłku spožčić.

A čehodla to činiće?

A. Ošika: Chcemy Budysku Strowotnu studnju jako bydlensku štwórć w druhej swěcy pokazać. Chcemy rjec, zo tam ludźo rady bydla. Wutrobny dźak!

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND