„Horce dny“ w Chrósćicach

wutora, 24. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Tuchwilu přebywa tójšto šulskich dźěći w horće. Milenka Rječcyna je so z nawodu Chróšćanskeho horta, kotryž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, Danielom Pöpelom, rozmołwjała.

Kelko dźěći prózdninski poskitk wužiwa?

D. Pöpel: Mamy wšědnje něhdźe 20 dźěći pola nas, přichodne dny pak su tež druhdy 30 přizjewjenych. Su to dźěći předšulskeje skupiny pěstowarnje a šulerjo dotalneho 1. do 3. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule.

Kelko tydźenjow prózdnin hort dźěła?

D. Pöpel: W Chrósćicach mamy tónle poskitk wot wčera hač k zahajenju no­weho šulskeho lěta. Horty w nošerstwje SŠT maja w prózdninach wšelako wote­wrjene. Tuž změjemy přichodne dny pola­ nas tež dźěći z Wotrowa.

Dźěći chcedźa w prózdninach něšto do­žiwić. Kak wupada program?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND