Wužiwataj měra rodźitaj ideje

srjeda, 24. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Monika Lukašowa a mandźelski Tomaš so nadźijataj, zo móžetaj hosćenc „Wjelbik“ bórze zaso wotewrěć. Tuchwilu wěnujetaj so wosebje swojimaj dźěsćomaj a starataj so wo dobre praktiske wukubłanje swojich wukubłancow-kucharjow.  Foto: SN/Hanka Šěnec Monika Lukašowa a mandźelski Tomaš so nadźijataj, zo móžetaj hosćenc „Wjelbik“ bórze zaso wotewrěć. Tuchwilu wěnujetaj so wosebje swojimaj dźěsćomaj a starataj so wo dobre praktiske wukubłanje swojich wukubłancow-kucharjow. Foto: SN/Hanka Šěnec

Hosćency a hotele su dale zawrjene, a to drje tež jutry, na čož maja so tohorunja serbscy hosćencarjo nastajić. Milenka Rječcyna je so z mějićelku Budyskeho hosćenca „Wjelbik“ Moniku Lukašowej rozmołwjała.

Jutry, tak rěka tuchwilna informacija, drje budu hosćency a hotele zawrjene. Kak Wy to posudźujeće?

M. Lukašowa: Njemóžu rjec, hač mam rozsud za špatny abo dobry. Njeliču z tym, zo budźemy jako gastronomojo swoje hosćency prjedy wotewrěć směć hač loni po prěnim lockdownje, hačrunjež by to rjenje było. Ličba na korona­wirus schorjenych pak je nětko wjetša hač w samsnym času loni.

Maće we „Wjelbiku“ móžnosć, hosći pod hołym njebjom posłužować?

M. Lukašowa: Dotal njejsmy tajki poskitk měli. Loni, jako bě po prěnim lock­downje móžno zaso wotewrěć, mějachmy za to plan. Potom pak bě telko dźěła, zo njejsmy ideju zwoprawdźili. Nětko so wospjet z njej zaběramy. Dyrbimy pak wočaknyć, kak so situacija wuwije.

Hdyž čłowjeka ničo njehoni, ma wón chwile rozmyslować. Maće ideje za čas po koronje?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND