Dowol doma dale přiběra

wutora, 30. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Pódla škleńčaneje pyramidy při Třižonjanskim jězoru na kromje Łaza chce zubny lěkar dr. André Jakubetz (mały wobraz) dowolowe sydlišćo z dźewjeć prózdninskimi domčkami natwarić.  Foto: Andreas Kirschke Pódla škleńčaneje pyramidy při Třižonjanskim jězoru na kromje Łaza chce zubny lěkar dr. André Jakubetz (mały wobraz) dowolowe sydlišćo z dźewjeć prózdninskimi domčkami natwarić. Foto: Andreas Kirschke

W lěće 2014 bě zubny lěkar dr. André Jakubetz při Třižonjanskim jězoru hosćenc jako škleńčanu pyramidu natwarił. Nětko planuje wón tam dowolowe sydlišćo. Andreas Kirschke je so z nim rozmołwjał.

Knježe Jakubetzo, što při pyramidźe dokładnje planujeće?

Dr. A. Jakubetz: Nastać ma tam sydlišćo z dźewjeć dowolowymi domčkami a nimo toho zjawny nuznik. Tuchwilne parkowanišćo při pyramidźe budźe wo 35 městnow rozšěrjene.

Kajke dowolowe domčki maja to być?

Dr. A. Jakubetz: Planowane su masiwne hotowe domy z betona. Wone maja so za swójby z dźěćimi runje tak hodźeć kaž za poriki abo skupiny.

Što Was za tajki projekt motiwuje?

Dr. A. Jakubetz: Dowol w swójskim kraju dale přiběra, kaž nam najnowše wuwiće pokazuje. Łužiska jězorina a Łazowska gmejna móhłoj z toho profitować. Hdyž na Łazowskim starym dwórnišću nětko nowy hosćenc nastawa, móhło to takrjec cyłkowny ansambl z dowolowym sydlišćom a wobstejacej kupnicu wudospołnjeć. Płoninu za dowolowe domčki chcu wot gmejny rady wotnajeć.

Kajki je tuchwilny staw přihotow?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND