Zmysłapołnje čas wužiwać

srjeda, 07. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wot lěta 2006 wobhospodaruje Mathias Lesch kartowu čaru we Łazu. Wón so nadźija, zo móže ju bórze zaso wočinić.  Foto: Andreas Kirschke Wot lěta 2006 wobhospodaruje Mathias Lesch kartowu čaru we Łazu. Wón so nadźija, zo móže ju bórze zaso wočinić. Foto: Andreas Kirschke

Tak kaž wšitke druhe wólnočasne ­zarjadnišća tež Łazowska kartowa čara tuchwilu zajimowanych jězdźerjow ­witać njemóže. Mathias Lesch, kiž wot lěta 2006 kartowu čaru wobhospodarja, přiwšěm sezonu 2021 přihotuje. Wo motiwach, wobsahach a wo aktualnym połoženju je so z nim Andreas Kirschke rozmołwjał.

Knježe Lescho, je sezonowy start w času korony scyła móžny?

M. Lesch: Ju wšak, tuchwilu pak jenož pod treningowymi wuměnjenjemi. Naš motorsportowy klub čini wukonowy sport, kartowa čara pak je wólnočasna připrawa. To je z wjele wobmjezowanjemi zwjazane. Incidenca dyrbi dlěšo­dobnje pod 100 być, potom je trening za 20 dźěći hač do staroby 15 lět móžny.

Za tym pak wokomiknje skerje njewu­pada.

M. Lesch: Tak je. Na mnohich runinach drje su prócowanja za sport pod hołym njebjom, ale dotal bjez kmaneho wuslědka. Fakt je, zo wobmjezowanje jenož­ na trening žadyn zmysł nima. W běhu lěta dyrbjeli tež wubědźowanja přewjesć móc. Snano je realistiske, zo móžemy w meji zaso wočinić.

Kak swoju čaru aktualnje přihotujeće?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND