Strukturna změna so jenož hromadźe z ludźimi radźi

srjeda, 21. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dr. Johannes Staemmler je knihu „Wir machen das schon – Lausitz im Wandel“ wudał. Wědomostnik nawjeduje w Instituće za transformatiwne slědźenje wo naslědnosći (IASS) w Podstupimje ressort „socialna strukturna změna a wotpowědne politiske poradźowanje“.  Foto: Lotte Ostermann Dr. Johannes Staemmler je knihu „Wir machen das schon – Lausitz im Wandel“ wudał. Wědomostnik nawjeduje w Instituće za transformatiwne slědźenje wo naslědnosći (IASS) w Podstupimje ressort „socialna strukturna změna a wotpowědne politiske poradźowanje“. Foto: Lotte Ostermann

Strukturna změna we Łužicy so jenož hromadźe z ludźimi radźi. Za to trěbne su zmužitosć, kreatiwita a dołhi dych. Na to skedźbnja kniha „Wir machen das schon – Lausitz im Wandel“, kotruž je Institut za transformatiwne slědźenje wo naslědnosći (IASS) w Podstupimje zdźěłał, Berlinske nakładnistwo Ch. Links je ju wudało. 15 nawrótnikow ze swojimi idejemi so słowa jima. Z wudawaćelom knihi dr. Johannesom Staemmlerom, zamołwitym za ressort „socialna strukturna změna a wotpowědne politiske poradźowanje“ w Podstupimskim instituće, je so Andreas ­Kirschke rozmołwjał.

Knježe dr. Staemmlero, što je Was za knihu motiwowało?

J. Staemmler: Moje kolegowki/moji kolegojo a ja połtřeća lěta wo strukturnej změnje we Łužicy slědźimy. Zeznachmy při tym wjele zajimawych wosobinow, kotrež wšitke na swoje wašnje hižo dlěši čas změnu wuhotuja. Jim smy zmóžnili so słowa jimać, zo njebychmy jenož do směra wědomosće, ale předewšěm na region samón pokazali, kajka móc a kajka bohatosć idejow tu hižo stej.

Na čo so kniha wusměrja?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND