Tež po nowych pućach kročić

pjatk, 14. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Syman Pětr Cyž w rozmołwje z Biancu Kubašec a Christinu Krawžinej (wotprawa). Wupisani městnow namakaće pod .  Foto: SN/Hanka Šěnec Syman Pětr Cyž w rozmołwje z Biancu Kubašec a Christinu Krawžinej (wotprawa). Wupisani městnow namakaće pod . Foto: SN/Hanka Šěnec

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta nowych motiwowanych a přede­wšěm młodych sobudźěłaćerjow. Na kotre městna móža so zajimcy přizjewić a što so za tym chowa, wo tym je Janek Wowčer z jednaćelom LND Symanom Pětrom Cyžom rěčał.

Kotre dźěłowe městna skići LND tuchwilu serbskim młodostnym?

S. P. Cyž: Pytamy kandidata abo kandidatku za wolontarske městno w redakciji Serbskich Nowin kaž tež za poziciju marketingoweho managera w LND.

Što chowa so za městnom wolontara?

S. P. Cyž: Z wolontarskim městnom skićimy wosebje młodym Serbam a młodym Serbowkam wukubłanje na polu žurnalizma. Nowosć je, zo njewobsteji hižo wuměnjenje wotzamknjeneho studija. W tuchwilnej situaciji je wažne, zo maja na přikład tež maturanća perspektiwu. Wolontariat je tuž móžnosć, so přihotować na pozdźiši studij žurnalistiki a so za njón wukmanić. Najlěpje wšak by było, by-li so wolontar/ka po studiju zaso do redakcije SN wróćił/a.

Što mamy sej pod městnom marketingoweho managera předstajić?

wozjewjene w: Rozmołwa

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND