Čas we wukraju jako orientaciju wužiwała

srjeda, 01. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Melanie Wowčerjec (2. wotprawa), kotraž je europsku dobrowólnu słužbu w Bołharskej wukonjała, ma tónle čas za wulke wobohaćenje.  Foto: Melanie Wowčerjec Melanie Wowčerjec (2. wotprawa), kotraž je europsku dobrowólnu słužbu w Bołharskej wukonjała, ma tónle čas za wulke wobohaćenje. Foto: Melanie Wowčerjec

Dobrowólnje něšto zeskutkownić mó­žeš­ w Němskej kaž tež druhdźe. Młodostni móža so tuž runje tak wo europ­sku dobrowólnu słužbu (Europäischer Freiwilligendienst) prócować. Tak je tež Melanie Wowčerjec z Prěčec (Prischwitz) někotre měsacy w Bołharskej skutkowała. Dawid Žur a Bianka Šefe­rowa staj so z njej rozmołwjałoj.

Čehodla sy so za dobrowólne lěto we wukraju rozsudźiła?

M. Wowčerjec: Bě mi hižo zahe jasne, zo nochcu po złoženju matury hnydom studować započeć, nochcych pak cyle jednorje lěto doma wostać. Myslička, wěsty­ čas do wukraja hić, je mje přeco wabiła a tak sym ideju zwoprawdźiła.

Što běchu hłowne přičiny, zo sy do Boł­harskeje a nic na přikład do Italskeje šła?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND