Rozhorjenosć, zrozumjenje a nowe zaměry

srjeda, 24. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Přirodoškitny manager dr. Alexander Harter na wuhladnišću pola Horow blisko Wojerec, hdźež móžeš wjelki derje wobkedźbować  Foto: Silke Richter Přirodoškitny manager dr. Alexander Harter na wuhladnišću pola Horow blisko Wojerec, hdźež móžeš wjelki derje wobkedźbować Foto: Silke Richter

Před 13 lětami nasta pola Horow blisko Wojerec wuhladnišćo, zwotkelž móžeš přirodu derje wobkedźbować. Z nim zwjazane pak su tež starosće, wo kotrychž je so Silke Richter rozmołwjała z dr. Alexanderom Harterom, managerom přirodoškitneho projekta łužiskeje jězoriny.

Knježe Hartero, w zašłosći je wuhladnišća dla k njerjanym komentaram dóšło. Što bě so stało?

Dr. Harter: W juliju mějachmy pad, zo je­ so něchtó při filmowanju wjelkow myleny čuł. Pozadk bě, zo je hajnik kilometer zdalene dźiwje swinjo třělił. Film nastróženych wjelkow z komentarom filmow­ca bě samo na kanalu Youtube widźeć­. Dyrbjach z filmowcami, kotřiž nochcychu dowidni być, telefonować, zo dyr­bimy afriskeje swinjaceje mrětwy dla dźiwje swinje třěleć. To žno ma trochu hórki přisłód, zo tele wuhladnišćo tež za filmowcow wudźeržujemy a dyrbimy sej potom jich njerjane komentary naposkać. Na zbožo pak su to wuwzaća. Ja znajmjeńša bych sej ze stron tych, kotřiž­ chcedźa přirodu wobkedźbować, wjace zrozumjenja za naše dźěło přał.

Wulki wothłós na wuhladnišćo pak tež starosće wunjese.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND