Žiwy adwentny kalender njeje

póndźela, 29. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wobraz z lěpšich časow: Hłowny iniciator Torsten Vogel so nadźija, zo móža we Wojerecach klětu zaso adwentny kalender přewjesć.  Foto: Silke Richter Wobraz z lěpšich časow: Hłowny iniciator Torsten Vogel so nadźija, zo móža we Wojerecach klětu zaso adwentny kalender přewjesć. Foto: Silke Richter

Lětsa bychu žiwy adwentny kalender we Wojerecach dwacety raz přewjedli. Na to nětko takrjec w ćichim spomi­naja. Z hłownym organizatorom ­Torstenom Vogelom je so Silke Richter rozmołwjała.

Knježe Vogelo, što koronapandemiju ze žiwym adwentnym kalendrom zwjazuje a što jeju dźěli?

T. Vogel: Bych nimale rjekł: Kóžde lěto zas, kaž so tak rjenje praji. Mjeztym je to ske­rje napřećiwnosć. Loni smy nowy format namakali. Tón by samo aktualnym postajenjam wotpowědował. Při­wšěm smy so hinak rozsudźili.

Što to dokładnje rěka?

T. Vogel: Lětsa mějachmy „bajkowy adwentny kalender“ planowany – w cyrkwi a z hygienowym konceptom. Bo­hužel je incidenca mjeztym dramatiske rozměry nabyła. Prawidło 3G zwoprawdźić je organizatorisce ćežko, 2G porno tomu wotpokazujemy. Mi je jara žel, zo dyr­bimy tele małe swětleško nadźije wu­padnyć dać. Ale kóžda wěc ma dwě stronce, a po dokładnym wotwažowanju smy so rozsudźili žadyn žiwy adwentny kalender njepřewjesć.

Kak sće žiwy adwentny kalender loni orga­nizowali?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND