Šćěpjenje je wudospołnjenje

wutora, 25. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Interview sakskeho socialneho ministerstwa z dr. Thomasom Grünewaldom, předsydu Sakskeje šćěpjenskeje komisije (SIKO). Dale je wón nawoda Kamjeničanskeho klinikuma za infekcisku tropisku medicinu a nawjedowacy lěkar wotrjada za hygienu a wobswět w mjenowanym klinikumje.

W Sakskej njeje něhdźe 20 procentow ludźi­, staršich hač 60 lět, dospołnje šćě­pjenych. Je to přičina so starosćić?

Dr. T. Grünewald: Haj, wšako wěmy, zo hrozy runje tym w mjenowanej starobje wulke riziko, na ćežki a za žiwjenje strašny covid-wotběh schorjeć. Tež hdyž njeje ze šćěpjenjom móžno so stoprocentnje njenatyknyć, škita wone před ćežkim wotběhom a zamóže w tajkich padach žiwjenje wuchować!

Kak wažne je za wšěch třeće šćěpjenje tak mje­nowany booster? Dźe tule skerje wo škit před wariantu omikron?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND