Wobšěrnišaa atraktiwniša

wutora, 22. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Před třomi lětami je kniha „Serbske pomniki“ Trudle Malinkoweje wušła, nětko předleži jeje němskorěčny přewodnik po serbskich wopomnišćach. Cordula Ratajczakowa je so z awtorku rozmołwjała.

Čehodla sće so za němsku wersiju knihi rozsudźiła?

T. Malinkowa: Při swojich slědźenjach za serbskimi pomnikami přebywach w tójšto kónčinach Łužicy, hdźež serb­šćina dźensa hižo do wšědneho žiwjenja njesłuša. Mnozy tam wobžarowachu, zo jim­ moje wuslědki w serbskej knize přistup­ne njejsu. Jim kaž tež komunam, wosadam, towarstwam, wučerjam, chronistam abo žurnalistam chcu z přiručku zakładny material wo jednotliwych serbskich­ wopomnišćach do ruki dać. Dale su do knihi tež druhe kónčiny Němskeje­ a hinaše kraje zapřijate, hdźež je zajimcam němski tekst lóšo přistupny hač serbski.

Něhdźe 200 wopomnišćow w serbskej knize wopisujeće. Němske wudaće je wobšěrniše. Kelko objektow sće hišće zapřijała?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND