Pisana a šćipata schadźowankaw galeriji

štwórtk, 03. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Za něhdźe dwě njedźeli, dokładnje sobotu, 19. nowembra, swjeća studenća, wysokošulscy absolwenća, gymnaziasća a dalši zajimcy w Budyskej „Krónje“ 148. schadźowanku. Předpředań zastupnych lisćikow je zaběžała, kartki hodźa so online kupić (wotpowědny link podawaja na internetnej stronje Załožby za serbski lud). Bosćan Nawka je so z ko-režiserom swjedźenja Symanom Hejdušku rozmołwjał.

Knježe Hejduška, što směće nam hrubje wo lětušim programje přeradźić?

S. Hejduška: 148. schadźowanka budźe jara pisana! Po zwučenym wašnju předstaja studenća z Drježdźan a Lipska kaž tež skupina „Symbioza A do Ž“ a serbscy gymnaziasća swoje kabarety, Serbska murja je tež zaso pódla, a skupina Nowa Doba chce program z nowej hudźbu wudospołnić. Wospjet wustupujetej chór 1. serbskeje kulturneje brigady kaž tež studentski chór. K rejam zahraja Holaski. Lětsa je so w Serbach tójšto stało, štož so wuběrnje za kabaret hodźi. Přinoški to na dosć šćipate wašnje wotbłyšćuja.

Po lětomaj bjez publikuma móže so schadźowanka lětsa zaso z wopytowarjemi přewjesć. Što Wam to woznamjenja?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND