Styki skrućić w Berlinje

srjeda, 14. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W stolicy Němskeje bydlacy serbscy młodostni su njedawno wožiwjenje tam něhdy hižo wobstejaceho cyłka studentkow a studentow „Pawoł Nedo“ jako towarstwo młodych Berlinjankow a Berlinjanow wozjewili. Jan Bogusz je so z čłonom cyłka Symanom Sćapanom wo přičinach znowazałoženja a přede­wzaćach do přichoda rozmołwjał.

Što bě nastork za to, hižo raz eksistowacy cyłk serbskich studowacych w stolicy wožiwić?

S. Sćapan: Po tym, zo smy hižo wěsty čas w Berlinje žiwi, zwěsćichmy, zo tu drje někotři Serbja bydla. Zwisk pak mjez nimi je poměrnje snadny. Runje tež młodźi Serbja, kotřiž so do Berlina podadźa, nimaja takrjec žanu prawu móžnosć, so we ramiku wjetšeje skupinki Serbow zetkawać a wuměnjeć.

Kelko čłonow wašemu cyłkej „Pawoł Nedo“ tuchwilu přisłuša?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND