Kolumbiska je přeće za 2025

srjeda, 17. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marko Kowar, Pětr Brězan a Katharina Jurkowa zastupowachu němsku sekciju CIOFF® w Kolumbiskej na kongresu tych, kotřiž folklorne fetiwale wuhotuja. Milenka Rječcyna je so Kathariny Jurkoweje za wuslědkami prašała.

Kak je k tomu dóšło, zo su so Serbja na kongresu zarjadowarjow folklornych festiwalow wobdźělili?

K. Jurkowa: Po lěće 2006 bě to III. forum za direktorow resp. zamołwitych za folklorne festiwale, kotrež so pod labelom CIOFF® wotměwaja. Tutu fachowu wuměnu su tónkróć organizowali sekcija CIOFF® Kolumbiskeje, Institut za ludowe wuměłstwo Cali, město Cali a Kulturne ministerstwo Kolumbiskeje. Serbja su so prěni króć na tajkim kongresu na swójsku iniciatiwu wobdźělili. Po wupisanju je nam krajowa sekcija CIOFF® wobdźělenje wobkrućiła.

Što je was, to rěka serbsku delegaciju, pohnuło so tam podać?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND