Měli tola serbsce wuknyć

póndźela, 22. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Žitawska Greenpeace-skupina je lětsa druhi króć pomhała, twórbu „Pječat mocy słónca“ pólskeje wuměłče Iwony Stypułkowskeje sporjadkować. Milenka Rječcyna je so z předsydu skupiny Clasom Busackom rozmołwjała.

Maće so mjeztym za kmótrow wuměłskeho projekta podłu rěčki Jawora?

C. Busack: Ně, kmótřa njejsmy. Smy skerje partnerojo. Loni kaž tež lětsa staj nas Tomaš Čornak a Hubert Lange přewšo wutrobnje witałoj. A čujemy so tu nimale kaž doma.

Što ćehnje skupinu sem do Miłoćic?

C. Busack: Mamy tu rjany nadawk. Wuměłska twórba wšak steji wo­srjedź přirody a je jasne, zo přez lěta zarosće. Smy tam lětsa kerki wuryli a kamjenje, kotrež mandala zwobraznjeja, wurjedźili.

Kotry zaměr ma Waš angažement?

C. Busack: Wuměłska twórba ma być wot daloka a z bliska widźeć. Wona ma w swojej pyše, w tej, w kotrejž je po do­zhotowjenju była, skutkować. Nam je to wulke wjeselo, dokelž nastawa na te wašnje něšto přewšo pozitiwne.

Planujeće, klětu zaso přijěć? Potom wšak by to rěkało, zo zrodźiće tradiciju.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND