Snano tola hišće z blida njeje

srjeda, 04. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Projektowy nawoda předewzaća UKA Matthias Jantz  Foto: UKA Projektowy nawoda předewzaća UKA Matthias Jantz Foto: UKA

Gmejnska rada Ralbic-Róžanta je minjeny tydźeń doskónčnje rozsudźiła, zo Mišnjanske předewzaće UKA mjez Šunowom a Smjerdźacej žanu fotowoltaikowu připrawu na łuce twarić njesmě. Wo tym je so Marian Wjeńka z projektowym nawodu předewzaća Matthiasom Jantzom rozmołwjał.

Kak wulke waše přesłapjenje po rozsudźe gmejnskeje rady bě?

M. Jantz: Wuslědk wothłosowanja gmejnskich radźićelow bě so do toho hižo trochu připowědźił, tuž wón cyle překwapjacy njebě. Přiwšěm běch chětro přesłapjeny, zo njeje so nam poradźiło, z gmejnu a radźićelemi dialog wo naležnosći samej wjesć. Najbóle je mje zadźiwało, zo so informacije wo projekće z našeje strony njejsu wobydlerjam dale dali. Tajke postupowanje w tej formje hišće dožiwili njejsmy.

Što měniće, čehodla njeje so wam poradźiło, gmejnu wo swojim projekće přeswědčić?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND