Potrjebu wolerjow respektować

štwórtk, 02. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

We wichorojtym času za swoju stronu je Budyski wokrjesny zjězd Lěwicy jako serbskopolitiskeho rěčnika wokrjesneho předsydstwa Hajka Kozela znowa wu­­zwolił. Z nim je Axel Arlt porěčał.

Čehodla sće znowa kandidował?

H. Kozel: Budyski wokrjesny zwjazk Lěwicy w separatnych wólbach serbskopolitiskeho kaž tež młodźinskopolitiskeho rěčnika wuzwola. To dopokazuje, zo je tola móžno, konkretne struktury a procedury nałožować, kotrež k tomu wjedu, zo so prawa serbskeho čłonstwa w Lěwicy wobkedźbuja. To bě rozsudny dypk.

Na krajnej runinje pak hinak wupada?

H. Kozel: Bohužel traje tam hišće rozestajenje ze změrcowskej komisiju wo našich prawach. Komisija njeje po pjeć lětach přeco hišće rozsudźiła. To sym na njedawnym wokrjesnym zjězdźe we Wojerecach kritizował. Tež tohodla chcu dale skutkować w funkciji, zo bychmy skónčnje dóšli ke konkretnym rezultatam.

Kak chceće k tomu přinošować přećiwk mjez wulkoměstami a wjesnej kónčinu w sakskej Lěwicy přewinyć?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND