Drasty sami šić nowy trend

srjeda, 27. decembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

„Budź žiwy, štož lubuješ“ – pod tutym motom wabi Budyska Kofejownja za šiće „Lotte“ cyłu swójbu hižo z lěta 2017. Anja Nowakowa je so z wobsedźerku Katharinu Pfeifer wo poskitkach, mjez druhim tež hladajo na aktualne trendy rozmołwjała.

Kotry koncept maće za Wašu kofejownju?

K. Pfeifer: Poskićamy swojim kupcam wosebity ramik. Mamy mały wobchod, w kotrymž zamóža sej ludźo płaty a přisłušk za šiće kupić. Zwjazany je tutón wobchod z kofejownju. Jako dalše mamy tu zarjadowanu městnosć za kursy w šiću wot wosom lět. Zajimcy móža šiće pak we wosobinskej wučbje, pak jako skupinka předewšěm w prózdninach abo tež we wobłuku dźěćacych narodnin pola nas nawuknyć.

Sće w adwenće wosebite poskitki měli?

K. Pfeifer: Nažel njemějachmy lětsa w adwenće wosebity poskitk. Smy ze wšědnym poskitkom wućežene a hladajo na personelne wobstejnosće je za nas ćežko, přidatne projekty poskićeć. Mějachmy a mamy tež hišće mnoho skazankow za hody a čas za tym wobdźěłać.

Kajka je rezonanca swójbow a dźěći, hladajo na přećah w lěću 2022 wot Hošic hasy na Wonkownu Lawsku?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND