Tójšto prócy za dźěłowy kruh

štwórtk, 28. decembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Na ćežišća w skutkowanju społnomócnjeneje za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa, Haleny Jancyneje, w lěće 2023 a za klětu zhladował je Axel Arlt w rozmołwje z njej.

Na kotre wobłuki sće swoje skutkowanje w prěnim lěće po koronje wusměriła?

H. Jancyna: Zasadnje njeje so na mojej dźěławosći porno dobje do korony ničo změniło, hačrunjež běch mjeztym wotwołana za nadawki w druhimaj wotrjadomaj. Staram so wo dalewjedźenje lětneje rozprawy krajneho rady wo stawje zwoprawdźenja Wustawkow k zachowanju, spěchowanju a wuwiću serbskeje rěče a kultury we wokrjesu Budyšin. Nimo toho sym za Serwisowy běrow za serbsku rěč we Wojerecach zamołwita.

Kak su prócowanja wo serbsku rěč w krajnoradnym zarjedźe postupowali?

H. Jancyna: Serbšćina ma so w zarjadnistwje a w zjawnosći jewić. Tuž předźěłam a přełožuju přinoški, zdźělenki a publikacije do serbskeje rěče. Při tym njeń­dźe jenož wo medialne wozjewjenja. Zaměr měł być, zo su wšitke publikacije wokrjesneho zarjadnistwa z dwurěčnym nadpismom resp. titulnym łopjenom.

Wobsteji dale zajim za kurs serbšćiny?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND