Hudźbna oaza wjesela za wšěch

štwórtk, 04. januara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Lětuši rjad „Wosebitych koncertow spočatk lěta“ zahaji so zajutřišim w Lipsku. Po tym předstaja program w Berlinje a zapřichodny kónc tydźenja w Choćebuzu, Budyšinje a we Wojerecach. Bosćan­ Nawka je so z iniciatorku, organizatorku a pianistku Heidemarju Wiesnerec rozmołwjał.

Knjeni Wiesnerec, hesło lětušeho, mjeztym 29. raz wuhotowaneho rjadu je „Žiwjenske wjeselo?!“ Čehodla jewitej so prašak a zdobom wuwołak?

H. Wiesnerec: Znamješce pokazujetej, kak bliskej sej ból a radosć stej. Na jednym boku steji prašak za wšu hrózbnosć a bědu, kajkuž tele dny dožiwjamy, kaž tež za wotwažowanje, hač směmy sej nětkole žiwjenske wjeselo scyła dowoleć. Na druhim boku chcemy so tymle zjawam z hudźbu spřećiwjeć a wutworić wšitkim přistupnu oazu wjesela, čehož dla sym so tež zwyšenja zastupa wzdała.

Wotbłyšćuje so nadpismo tež hudźbnje?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND