Wědomy rozsud za serbsku rěč

wutora, 05. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Na debaće wo přichodźe serbskeho kubłanja srjedu, 13. měrca, w Chrósćicach so tež Diana Šołćina, nawodnica Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule, wobdźěli. Z njej je so moderatorka debaty, Milenka Rječcyna, rozmołwjała.

Maće awtonomiju kubłanja w zwisku ze serbskim šulstwom za trěbnu?

D. Šołćina: Mam titul zarjadowanja za mylacy, dokelž wotewrě wón jeničce dwě móžnosći. Nimam ani te jedne „Serbska kubłanska awtonomija ...“, ani te druhe, „... abo dale kaž dotal“ za dobre. Smy našej šuli jako nawodnistwo w zhromadnym dorěčenju z wuwučowacymi a kubłacymi dali serbski profil. Tajke dalewuwiće pak njerěka hnydom tež, zo je to zdobom awtonomija. Wužiwamy za to prawa a móžnosće, kotrež po w Sakskej płaćacych zakonjach mamy.

Što je noweho w profilu?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND