Maćicarjo chcedźa so znowa wusměrić

srjeda, 06. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Z předsydku Maćicy Serbskeje, dr. Anju Pohončowej, je so do hłowneje zhromadźizny towarstwa (přichodnu sobotu w 14 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju) Marcel Brauman rozmołwjał.

Kotre tematiske ćežišća wočakuja čłonow a zjawnosć na hłownej zhromadźiznje?

A. Pohončowa: Wozjewimy wuslědki wupisanja Maćičnych mytow za dorost. Na lońšim wupisanju su so fachowe, eksamenowe a masterowe dźěła we wšitkich kategorijach zapodali, w cyłku je jich sydom, štož nas jara wjeseli.

Zajimawy budźe tež přednošk dr. Suzanny Hozyneje, zastupowaceje direktorki Serbskeho instituta. Wona je kulturna wědomostnica, kotrejež fachowy předmjet je paremiologija (Erzählforschung). Wona porěči na temu „Graby, Mjedwjedź, Kosmatej – lěsny demon jako postawa srjedźo- a wuchodnoeuropskich ludowych tradicijow“. Na hłownej zhromadźiznje móža so wězo tež hosćo wobdźělić. Štóž so wosebje za tutón přednošk zajimuje, je wutrobnje přeprošeny.

Tež wólby steja na dnjowym porjedźe – je hižo dosć kandidatow? Z čim maja so čłonojo předsydstwa w běhu lěta zaběrać?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND