Nawjedowanje hišće z ruki dali

wutora, 28. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Hrajna scena z koparskeho duela wokrjesneje wyšeje ligi mjez mustwomaj z Ralbic a Wojerec. Krótki wokomik nichtó prawje njewědźeše, hdźe je bul. Abo widźiće wy hrajny nastroj na prěni pohlad? Foto: Werner Müller Hrajna scena z koparskeho duela wokrjesneje wyšeje ligi mjez mustwomaj z Ralbic a Wojerec. Krótki wokomik nichtó prawje njewědźeše, hdźe je bul. Abo widźiće wy hrajny nastroj na prěni pohlad? Foto: Werner Müller

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Wojerowski FC 3:3 (2:1)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka, Schultz, Šewc, Hilbich (81. Rawš), Šołta, Korjeńk, M. Matka (75. Wowčerk), Bejmak, G. Kurjat, M. Kurjat (70. Bjeńš)

Na njedźelnu 85. minutu so Sokoljo w Ralbicach zawěsće chětro mjerzaja. W njej běžeše mjenujcy delanski kopar­ Marcel Wowčerk při stawje 3:2 sam­lutki na přećiwniske wrota, zwrěšći pak lochkomyslnje na wrotarju. Jenož někotre sekundy pozdźišo klinkaše po flance a rjanym hłójčkowanym bulu we wrotach Sokoła k 3:3!

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND