Jedne mustwo wšitke hry přewjedło – jedne docyła žanu!

wutora, 18. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W awgusće wojowaše hnydom pjeć mustwow wo dypki w serbskej bičwolejbulowej lize. Krótko po tutej partiji pak so w Budyšinje tak liješe, zo njemóžachu mustwa dale  hrać. To je jenož jedna přičina, zo so wšitke hry njewotměchu.  Foto: Jurij Bjeńš W awgusće wojowaše hnydom pjeć mustwow wo dypki w serbskej bičwolejbulowej lize. Krótko po tutej partiji pak so w Budyšinje tak liješe, zo njemóžachu mustwa dale hrać. To je jenož jedna přičina, zo so wšitke hry njewotměchu. Foto: Jurij Bjeńš

Kónčna tabulka 2018

Rjelka/Wjeńka/Gall  6 12 : 1 12

Spiesec/Mieth  7 11 : 6 10

Bětnar/Wahlicht/Smoła 5 9 : 2 8

Smoła/Šołta  7 9 : 8 8

Šewc/Bjeńš 3 6 : 0 6

Cyž/Krawc 4 5 : 4 4

Škit Budyšin  6 6 : 9 4

Langa/Heeleman/Hanuza 9 5 : 15 4

Cyž/Zelnak/Cyž 6 3 : 10 2

Gedik/Šołta/Rawšec 4 1 : 8 0


Lěćo 2018 bě přemóžace – za bičwolejbul njedawachu poprawom žane lěpše wuměnjenja. Dwójce abo trójce su Serbske­ Nowiny wo Serbskej bičwo­lejbulowej lize rozprawjeli, na to pak wo njej ničo wjac słyšeć njebě. Kilian­ Hrjehor bě tuž wćipny a so załožerja Jurja­ Bjeńša mjez druhim prašeše, kak je liga lětsa wušła.

Jurjo, dołho njejsmy ničo wo Serbskej bičwolejbulowej lize słyšeli. Krótko do hód wuchadźam z toho, zo so žane hry wjac njewotměja, abo?

J. Bjeńš: Ně, wězo nic. Sak w Róžeńće sym w oktoberskich prózdninach zrumo­wał, posledni duel pak bě hižo w awgusće.

Kaž z tabulki wučitam, njejsće lětsa znowa wšitke hry přewjedli. Na wjedrje pak njeje to zaležeć móhło!

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND