Wobzamknjenja za tuchwilnu a přichodnu sezonu

wutora, 19. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wo dypki stari knježa Rakečanskeho ST (nalěwo) a Sokoła Ralbicy/Hórki lětsa hižo hrać njesmědźa. Na přećelsku partiju pak smědźa so dojednać, hdyž Zapadołužiski koparski zwjazk tajke zaso dowoli.  Foto: Jörg Stephan Wo dypki stari knježa Rakečanskeho ST (nalěwo) a Sokoła Ralbicy/Hórki lětsa hižo hrać njesmědźa. Na přećelsku partiju pak smědźa so dojednać, hdyž Zapadołužiski koparski zwjazk tajke zaso dowoli. Foto: Jörg Stephan

Sakski koparski zwjazk (SFV) ma koronapandemije dla tójšto rozsudow na blidźe, kak sezonu 2019/2020 na amaterskim polu skónčić a nowu 2020/2021 zahajić. Na to­ nawjazujo wozjewja Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) w Budyskim ­wo­krjesu za wšitke ligi žonow, muži, juniorow kaž tež starych knjezow sćěhowace wobzamknjenja:

Mišterstwa

1. Tuchwilna hrajna doba 2019/2020 je zakónčena. To płaći tež w padźe, hdyž zamołwite zarjady dowola, zo smědźa koparske mustwa do 30. junija zaso na sportnišćach hry přewjesć. Stari knježa, jich sezona traje wot apryla do oktobra, lětsa žanu winowatostnu hru njezměja.

2. Jako kónčna tabulka hrajneje doby 2019/2020 płaći w kóždej klasy a stafli­ staw tabulki z 13. měrca 2020 pod wěstym kwocientnym prawi­dłom, kotryž je Sakski koparski zwjazk namjetował.

Staflowy dobyćer je mustwo z najwyšim dypkowym kwocientom, kiž so takle­ wobliči: Dotalne dobyte dypki přez ličbu dotalnych hrow dźělić a ze 100 multiplikować. Wuslědki dypkowych kwocientow postaja kónčnu tabulku.

3. Staflowy dobyćer drje eksistuje, mišter pak nichtó njebudźe. To rěka, zo tež žane­ počesćenja njebudu.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Prěnjej koparskej mustwje towarstwow SJ Chrósćicy 1981 a Fortuna Trjebin 1996 žane zestupne starosće nimatej. Wobě wostanjetej w krajnej klasy-wuchod.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND